fuo - smoke elimination system

Pira, com a complement al seu catàleg de campanes també ofereix FUO.

FUO és un sistema innovador d’eliminació total de fums i de fins al 80% de les olors produïts en encendre el forn o barbacoa. El disseny del sistema FUO, fa que aquest sigui especialment eficaç per a, a més dels forns o barbacoes, qualsevol altra filtració de fums o vapors grassos i humits generats per la cocció en cuines industrials, en els quals calgui retenir olis pesats. El seu disseny ha corregit totes les deficiències o incidències produïdes durant anys pels equips electrostàtics convencionals.

FUO és un filtre electrostàtic tubular que opera mitjançant la ionització de les partícules suspeses, que d’aquesta forma són atretes cap a l’elèctrode negatiu (els ions produïts són positius). Aquesta ionització es produeix a través d’un camp elèctric intens, prou elevat com per produir l’anomenat “efecte corona”, és a dir, prou alt com per produir ionització, però no tan gran com per provocar una descàrrega per arqueig (espurna elèctrica). Les avantatges principals d’aquest tipus de filtre són la seva habitualment elevada eficàcia unida a una molt reduïda obstrucció del flux de gas. Un depurador tubular és una unitat que té una única etapa, pel que té tots els gasos passant a través de la regió de l’elèctrode. L’elèctrode opera a un gran voltatge en tota la longitud del tub i el corrent varia al llarg del mateix a mesura que les partícules són recollides pel sistema.

El rendiment de FUO és superior a qualsevol altre equip de filtració per fum procedent de cuina industrial. L’equip disposa d’una fase difusora inicial que iguala i reparteix el flux laminar dels gasos perquè tots els tubs de bresca actuïn amb la màxima eficàcia. Posteriorment els gasos travessen a velocitat constant aquests tubs sent escombrats per un flux d’electrons. En no necessitar d’altres fases de pre-filtrat l’equip no ofereix fre al pas de gasos, generant una pèrdua de càrrega pràcticament menyspreable.

Cas d’exemple real:

Exemple al laboratory:

 

 

 

Vol saber més sobre els nostres forns de carbó?

Si té dubtes sobre el funcionament, instal · lació, característiques, preus … si us plau, no dubti en escriure’ns amb les seves preguntes i respondrem amb rapidesa i eficàcia.

Si desitja rebre un pressupost personalitzat, pot escriure’ns directament a: info@piraovens.com